Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Z kart historii

Z kart historii:

Przedszkole w Nakle Śląskim w 1930 roku (jako ochronka) mieściło się w Domu Opieki Społecznej.

Ochronką kierowała Siostra Boromeuszka Adrianna Jakubinek, która pracowała z wyjątkiem okresu wojennego aż do 1960 r.

W 1954 roku przedszkole przeniesiono do piwnic szkoły podstawowej (w krótkim okresie mieściło się w budynku Rady Osiedlowej.

Od 1956 r. kierownikiem była Anna Szymanek.

W roku 1960 z inicjatywy i staraniom Pana Eugeniusza Bartonia i Konrada Szołtyska rozpoczęto budowę przedszkola.

Na polecenie Inspektoratu I. H.W. przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tarnowskich Górach przystąpiono do budowy. Nadzór z ramienia Powiatu sprawował Karol Kubecki.

Budowę przedszkola wykonało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Terenowe w Radzionkowie. Przedszkole budowano w ramach programu rządowego 1000 Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego. Wybudowano wiatę i urządzono plac zabaw.

Dnia 1 grudnia 1961 roku budynek przedszkola oddano do użytku. Na uroczystości otwarcia było dużo zaproszonych gości z Województwa i Powiatowych władz oświatowych. Uczestniczyły również władze partyjne i terenowe.

Przemówienie wygłosił Inspektor Szkolny oraz Kierowniczka Przedszkola Anna Szymanek. Nastąpiło przecięcie wstęgi i wręczenie kluczy. Odbyła się też część artystyczna – dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki.

W pierwszych latach były cztery grupy przedszkolaków, obecnie pięć. Dwie grupy maluchów, jedna średniaków i dwie starszaków.

Przedszkole może przyjąć 100 przedszkolaków.

 

Pierwszymi nauczycielami były:

 

Adrianna Jakubinek

Łucja Jany

Anna Kozacka -Szymanek

Hildegarda Krzyżańska

Gertruda Proksz

Maria Brzezińska

 

 

Dyrektorami po 1945 roku byli:

 

1. Anna Szymanek

2. Irena Baron

3. Danuta Stolarczyk (1986-2007)

4. Kornelia Sulik (2007 do 2017)

5. Ewa Wilczek (2017 do 2022 )

 

Nauczycielami byli:

 

Anna Kozacka – Szymanek

Łucja Jany – Hoinkis

Hildegarda Krzyżańska

Eugenia Grajcar

Gertruda Proksz

Maria Brzezińska

Anna Lubos

Urszula Szier – Rusek

Aniela Burda

Agnieszka Pańta – Matejka

Irena Szolc – Nas

Sabina Kubanek

Agata Paliga

Janina Widerek

Halina Brol

Wioletta Godlewska

Irena Baron

Kornelia Słota – Sulik

Urszula Leśniewska – Horzela

Grażyna Surgiel

Dorota Gałucha – Kaczmarczyk

Henryka Idzik

Liliana Maćkowiak

Kazimiera Rutkowska – Banaś

Bożena Pławiak

Danuta Stolarczyk

Bogusława Skupin

Danuta Malada – Musioł

Marzena Przybysławska – Mocek

Iwona Kiera – Idzik

Katarzyna Lazar – Czapla

Ewa Tomaszewska – Niedopad

Eulalia Foks

Wioletta Wloka

Ewa Wilczek

Danuta Sikora

Agnieszka Plewnia

 

Komitet Rodzicielski od 1954 roku

1. Eugeniusz Bartoń (był również gdy przedszkole mieściło się w szkole)

2. Wiktor Bochnia

3. Konrad Szołtysek

4. Jadwiga Bielawska

5. Józef Purgoł

6. Stanisław Markowski

7. Ryszard Ledwig

8. Barbara Kwaśnik

9. Kornelia Wrzeciono

Wspomnienia Przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego z lat 1970:

Do obowiązków Przewodniczącego należało wzięcie udziału w obchodach Dnia Nauczyciela, Dnia Dziecka, Dnia Babci, Dnia Matki i Ojca, zakończenia roku szkolnego, zorganizowanie zabawy karnawałowej – dochodowej. Aby dochód był większy zorganizowano bufet, loterię, robiono kotyliony. Dochód z zabawy przeznaczano na zakup zabawek i wycieczki. Dochód z jednej z zabaw przeznaczono na zakup rzutnika i filmów Lolka i Bolka, ileż to radości miały dzieci, gdy wyświetlano te filmy.

Zorganizowano wycieczki do Wesołego Miasteczka w Chorzowie, ZOO, Planetarium oraz na lotnisko w Mierzęcicach. Za zgodą pilota kapitana pozwolono wejść dzieciom do samolotu. Z oględzin samolotu było dużo radości.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Odwiedź nas !!

Odwiedź nas !!

Kliknij i zobacz całą mapę